Znanstveno raziskovalni projekti

S svojim znanjem in izkušnjami sodelujemo tudi v mednarodnih razvojno raziskovalnih projektih – zadnje čase predvsem s Tehnično Univerzo Dortmund v Nemčiji, s katerimi smo skupaj razvili uspešni pilotni projekt »E-care« za nadzor polnjenja električnih avtomobilov po domovih.

V projektu je ekipa INDA d.o.o. uspešno vodila tako razvoj elektronike (komunikacijski moduli), merilne tehnike (DC meter v električnem avtomobilu), kot razvoj oblačnega programskega sistema in povezave s komercialno dostopnimi napravami (pametna vtičnica, »hišni« števec el. energije ipd.).

V zadnjem času podjetje INDA d.o.o. sodeluje v, prav tako mednarodnem raziskovalno razvojnem projektu sistema nadzora in krmiljenja pametnega električnega omrežja (Smart Grid).