Testni laboratorij

Razvojno delo na področju vgrajene programske opreme, predvsem na področju pametnih števcev, zahteva zelo natančno definiran proces testiranja funkcionalnosti naprav, ki se razvijajo v razvojnih oddelkih.

Ker gre pri razvoju pametnih števcev za izdelke, ki »štejejo denar«, so namenjeni dolgoletni uporabi (do 15 let brez menjave baterije) in vključujejo občutljive varnostne funkcije, je potrebno izdelke, preden se jih pošlje na trg, temeljito preveriti tudi glede njihove programske funkcionalnosti. Ker tudi naši kupci, in od njih pooblaščeni inštituti, zahtevajo natančna poročila o poteku testiranj, testnih postopkih in rezultatih, je bilo nujno v podjetju ustanoviti poseben oddelek: Testni laboratorij.

Oddelek Testni laboratorij je opremljen z opremo, ki omogoča izpeljavo testnih procedur in tudi avtomatskih in dolgoročnih testiranj. V ta namen uporabljamo tudi programska in elektronska orodja, ki smo jih razvili sami. Naši inženirji v testnem laboratoriju, pa morajo ob poznavanju funkcionalnosti izdelkov, ki jih testirajo, in testnih programskih in elektronskih orodji, poznati tudi osnove programiranja v višjem programskem jeziku Phyton, saj se v tem jeziku sestavljajo testne skripte, kot del avtomatiziranih testnih procedur, ki se jih izvaja s testnimi programskimi orodji.

Testni rezultati, se skupaj s testnimi procedurami in skriptami hranijo v internem strežniskem repozitoriju, ki omogoča sledljivost tako testiranja, kot procesa zaznav in odprave potencialnih napak (programskih hroščev – bugs).

Testni laboratorij je vedno del najznatnejšega preverjanja naših internih postopkov in organizacije, saj je testiranje in odprava napak osnovni predpogoj, da je izdelek funkcionalno varen in da v času njegove uporabe ne bo prišlo do kakšnih napak, ki bi lahko komercialno ogrozili izvedbo projekta.