Programska oprema

INDA d.o.o je bila v svoji dolgoletni zgodovini razvojno podjetje orientirano predvsem v razvoj programske opreme, z razvojem elektronskih naprav se ukvarjamo šele v zadnjih 5 letih. Razvoj programske opreme je temeljil vedno na izjemni strokovnosti in prilagodljivosti naših sodelavcev. Zajemal pa je vse od računovodskih in blagajniških sistemov, do sistemov SCADA, sistemov za krmiljenje avtomatskih proizvodnih naprav in predvsem sistemov za optimizacijo proizvodnih procesov.

Med »programerske izdelke« štejemo tako tudi programe in informacijsko-programske sisteme kot sta na primer INDAFactory in MeterRead. Ti programski moduli so nastali v »Programerskem oddelku« podjetja in temeljijo na dolgoletnih izkušnjah programiranja v višjih programskih jezikih (MS Visual Studio, C++, C.net ipd.) z uporabo podatkovnih baz (predvsem MS SQL Server). Ob naštetima večjima sistemoma za optimizacijo proizvodnje (INDAFactory) in za podporo odbiranja števcev energije (MeterRead), pa nudimo razvoj specializiranih, predvsem proizvodnih, programskih rešitev ki po funkcionalnosti variirajo od sistemov sledljivosti (INDATrace), statistične obdelave meritev v kakovosti proizvodnje (INDASPC), do specializiranih orodji za testiranje INDAMSToolKit in avtomatizacijo specialnih proizvodnih naprav (INDAPDOE).

Z usmeritvijo na tuje trge in uspešnim prodorom na področje pametnih števcev pa se razvoj programske opreme usmerja v področja razvoja programske opreme za podporo testiranja in proizvodnje pametnih števcev in njihovih komponent, saj je specifika področja takšna, da lahko z notranjim znanjem akumuliranim v razvoju naprav s tega področja najhitreje in najučinkovitejše podpremo tudi razvoj programske opreme s tega področja.