SEI

»SEI« v angleščini pomeni Smart Electronic Index, kar v prevodu pomeni: Pametni Elektronski Številčnik. Gre za elektronsko napravo z ekstremno nizko porabo električne energije (naprava deluje z baterijskim napajanjem in ob tem zagotavlja več kot 15 let življenjske dobe ob polni funkcionalnosti), ki iz mehanskih plinskih števcev »naredi« tako imenovane pametne števce.

Ta naprava (SEI) omogoča ne samo natančno beleženje in hranjenje meritev mehanskega števca, ampak tudi obojesmerno komunikacijo preko radijske povezave s centralnim računalniškim sistemom, prikaz meritev in drugih podatkov na ekranu naprave, pametno tarifiranje, beleženje tako imenovanih »load profilov« (periodičen zapis profila obremenitve), zapisi dogodkov (event logs), generacija alarmov ob poskusu vdora, temperaturno kompenzacijo meritve, predplačilno funkcijo, visoko stopnjo zaščite komunikacije in podatkov, daljinsko zaprtje ventila ter vse druge zahtevane funkcije pametnih števcev.

Pri razvoju pametnih številčnikov se držimo strogih navodil in standardov, ki jih predpisujejo inštitucije v vsaki od ciljnih držav za katere razvijamo posamične tipe izdelkov.
Razvoj pametnega elektronskega številčnika naše podjetje prevzame v celoti.

To vključuje:
• prilagoditev (razvoj) senzorike na merilno enoto (po navadi mehanska ali ultrazvočna merilna metoda),
• razvoj elektronike oz. strojne opreme,
• razvoj baterijskega napajanja in njegovega nadzora,
• senzorike alarmov, uporabniškega vmesnika,
• mikrokontrolerskega vezja,
• zaščite pred elektromagnetnimi sevanji,
• razvoj merilnega – zakonsko zaščitenega dela vgrajene programske opreme,
• razvoj aplikacijskega dela vgrajene programske opreme,
• pomoč ali izvedba zahtevanih verifikacij (MID, ATEX ipd.),
• pomoč pri vpeljavi v proizvodnjo,
• itd.

SEI

SEI ver. 2.0. in ver. 2.1. predstavljata Pametni Elektronski Številčnik, čigar osnovna funkcionalnost je, da pritrjen na mehanski merilnik plina, oziroma – plinski gospodinjski števec (GWi Ltd), tvori Pametni Plinski Števec (GSME – Gas Smart Meter Electronical). Tak izdelek je narejen po zadnjih standardih zahtevanih v Veliki Briteniji (SMETS2, GBCS). Pri razvoju pa sodelujemo s praktično vsemi večjimi distributerji energije (plin in elektrika) v Veliki Britaniji, saj z izdelkom uspešno kandidiramo na tenderjih. Pametni elektronski številčnik vsebuje tudi izmenljivi komunikacijski modul ZigBee (2.4GHz in 868MHz), ki je prav tako v celoti razvit v našem podjetju INDA d.o.o.

INTEGRA

INTEGRA je delovno ime za Pametni Elektronski Številčnik (Smart Electronic Index) namenjen za industrijske plinske števce (GWi Ltd in Apator Metrix SA) narejen po zadnjih standardih zahtevanih na Nizozemskem (standard DSMR5 in DLMS). Njegova osnovna funkcionalnost je, da pritrjen na mehanski merilnik plina, oziroma – industrijski plinski števec (Apator Metrix SA), tvori Industrijski Pametni Plinski Števec (GSME – Gas Smart Meter Electronical). Komunikacijski modul MBUS (868MHz), ki je vključen v napravo kot izmenljiva komunikacijska naprava, je razvit v sodelovanju s partnerskim podjetjem Apator Metrix SA.

iSmart

Pametni Elektronski Številčnik namenjen za plinske gospodinjske števce (Apator Metrix SA) narejen po zadnjih standardih zahtevanih v Italiji (UNI-TS). Komunikacijski radijski MBUS (196MHz) in GSM/GPRS modul v sodelovanju s partnerskimi podjetji.