METERRead

METERRead je programski paket, ki je bil razvit v sodelovanju s partnerjem ASL-Services GmbH iz Nemčije. Osnovni namen tega programskega paketa je informacijska podpora organizaciji (Work-management) in izvedbi ročnega z mobilnimi napravami podprtega odčitavanja velikega števila števcev energije (voda, elektrika, plin, toplota) po domovih končnih uporabnikov za potrebe obračuna porabe energije (»billing«).

Sistem sestoji iz:
• administracijske aplikacije na strežniku,
• podatkovne baze (na osnovi MS SQL server),
• vmesnikov za prenos podatkov med podatkovno bazo podjetja (po navadi SAP), ki izvaja odčitavanje števcev in naročniškim podjetjem (distributerjem energentov). Vmesnik opravlja tudi »prevajanje« komunikacijskih protokolov distributerskih podjetji v zapise definirane v sistemu MeterRead,
• aplikacije na mobilnih napravah (mobilni telefoni ali tablice, Android, MS Mobile, IOS) za neposreden vnos podatkov s strani odčitovalcev na terenu,
• vmesnika za optično branje elektronskih števcev (knjižnice, pa tudi v INDA razvite optične glave),
• itd.

Programski paket je zgrajen modularno in se konstantno dopolnjuje – letno se z njim prebere in obdela preko 800.000 odčitkov. Sistem je razširjen tudi za odčitavanje pametnih števcev, ki uporabljajo GSM/GPRS komunikacijske module razvite v podjetju INDA d.o.o. ali zbiralnike podatkov (data logger) razvite v INDA d.o.o.