INDAFactory

Sistem INDAFactory je informacijska platforma za celovit nadzor in optimizacijo proizvodnje (MES – Manufacturing Execution System)

Omogoča:
• mikroplaniranje,
• nadzor strojev in ročnih delovnih mest,
• sledenje izdelkom skozi proizvodnjo,
• sledenje vhodnemu materialu in
• kontrolo kakovosti.

INDAPlan, INDAAdmin
INDAZajem
INDAChart, INDAPanel, INDAReport
INDATrace
INDAService