Vodja testnega laboratorija

Pričakovana znanja, izobrazba in izkušnje:

 • Izkušnje s testiranjem programske opreme ali funkcionalnosti elektronskih naprav ali,
 • Izkušnje s postavitvijo optimiziranih delovnih procesov (npr. tehnologija proizvodnje),
 • Osnovno znanje programiranje v višjih programskih jezikih (Python, Visual basic ipd.),
 • Vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • Poznavanje sistemov kakovosti (ISO ipd.),
 • Osnovno poznavanje mikroprocesorske elektronike in vgrajenih sistemov,
 • Urejenost in pismenost,
 • vZaželjena izobrazba: Inženir elektronike (izobrazba je lahko tudi višja, lahko pa tudi nižja, če je znanje ekvivalentno izobrazbi).

Pričakovane splošne lastnosti, ki veljajo za vse kandidate:

Znanje jezikov:

 • Pismenost v slovenščini,
 • Čim boljše govorno in pisno znanje angleščine,
 • Zaželjeno tudi znanje nemščine (ni pa pogoj).

Ostalo:

 • Samoiniciativnost,
 • Sposobnost in želja po delu v mladem povezanem in prodornem teamu strokovnjakov,
 • Sposobnost in želja po samostojnem učenju in delu,
 • Sledenje najnovejšim trendom v elektroniki, programiranju ipd.,
 • Samoorganiziranost,
 • Izkušnje in/ali želja po delu na velikih mednarodnih projektih,
 • Visoka stopnja etičnih standardov.